Отдели

ТОМОВ

Евтим Томов Андонов

Роден през 1919 г. в с. Трекляно, Кюстендилско. Завършва /1943/ ХА - София, специалност живопис.