Отдели

ТЮРКЕДЖИЕВ

Николай Иванов Тюркеджиев

Роден на 20.05.1952 г. Завършва ХА - София, специалност графика.