Отдели

ЦОНЕВ

Тодор Цонев

Роден през 1934 г. Починал през 2004 г.