Отдели

ЧАКЪРОВ

Любомир Борисов Чакъров

Роден на 4.06.1944 г. в Златарица. Завършва /1973/ ХА - София, специалтост графика.