Отдели

ЧАКЪРОВA

Мария Венкова Чакърова

Родена на 21.09.1948 г. в гр. Варна. Завършва /1973/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, специалност графика.