Отдели

ЧУКИЧ

Владимир Миодраг Чукич

Роден на 10.10.1958 г. в гр. Хасково. Завършва Художествена гимназия, Казанлък.