Отдели

ЧУКЛЕВ

Петър Панов Чуклев

Роден на 25.03.1936 г. в гр. София. Завършва /1960/ ХА - София, специалност графика.