Отдели

ЧУХОВСКИ

Орлин Йорданов Чуховски

Роден на 02.08.1958 г. нв гр. София. Починал 2008 г. Завършва /1985/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, специалност графика.