Отдели

ШВАРЦ

Райнер Шварц (Германия)

Роден през 1940 г. в Хиршберг, Ризингебирге, Германия. Завършва Висш институт за приложни изкуства, Берлин.