Хартия

Колекцията от творби от хартия е събирана от международните пленери и изложби Хартията, организирани от галерията. В нея са представени творческите търсения на автори от България, Гърция, Корея, Хърватия, Словения, Франция, Испания, Македония, Босна и Херцеговина, Молдова, Беларус, Румъния, Швейцария, Финландия, Унгария, Турция, Япония и др., които разкриват богатите пластически възможности на този материал.