Японска графика

Паралелно в залата с произведения на  съвременната японска гравюра могат да се видят произведения на българска малка пластика.

Експозията е своеобразно докосване до два свята, далечни и близки, до две самобитни дълголетни култури, с два погледа към пластичните изкуства - трайността на скулптурата и крехката материя на отпечатъка върху хартия.

В общата експозиция обединяващ е талантът, свободата на мисълта на творците независимо, че те творят различни видове изкуство. Връзките между България и Япония все повече и повече се разширяват и задълбочават, като специално в областта на графичното изкуство своя принос имат биеналето във Варна и триеналето в София открито през средата на 90-те години на миналия век.

Избраната колекция “Съвременна японска графика” и “Малка пластика” от България, благодарение на своята представителност и на високото качество на подбраните автори и произведения, има важно място в експозицията на ХГ-Добрич.