Сграда

Сграда

   Художествената галерия е архитектурно-строителен паметник на културата.

   Строена е през 30-те години на 20 век за Съдебна палата и е една от малкото сгради, запазени в архитектурната памет на Добрич. До 1940 г. в северната част е румънската полиция, а в подземието - арестантските килии.

  С Крайовската спогодба,възвръщането на Южна Добруджа към България, сградата е предоставена на българската държава и в нея се помещават различни администрации и институции.

   През 1981 г. е адаптирана за галерия. Автори на художествено-пространственото решение са архитект Асен Коев и художникът Атанас Нейков /1924-2003/. Те запазват фасадите и архитектурните елементи в стил „неокласицизъм”, аинтериорните пространства решават в анфилада. Стъклените прегради създават визуални връзки между експозиционните зали и допринасят за музейната естетика. Постоянната експозиция е разположена на два етажа, а в три зали на първия етаж се откриват временни изложби.

   Обособена е зала за образователни занимания, творческа работа и експерименти  „Работилница за въображение”. В нея се прилагат интерактивни средства, провеждат се срещи с художници, лекции, видеопрожекции и мултимедийни презентации.

   В запазените до днес килии се излагат инсталации, видеоарт, мултимедия и други форми на визуални изкуства.

   В атмосферата на постоянната експозиция се изнасят концерти, представят се книги, провеждат се конференции и др.

   Художествената галерия в Добрич е архитектурно-строителен паметник на културата и един от 100-те национални туристически обекта.

  

 

 

.