ХУДОЖНИЦИ ОТ РУМЪНИЯ ГОСТУВАТ В ДОБРИЧ

На 26 април в Художествена галерия Добрич се откри изложба „Изкуството и ние днес“
Тя е организирана от TRUICART Events Brand и Дан Тудор Труица – независим куратор.
Изложбата събира 23 румънски художници, известни в страната и чужбина: Матей Агачи,  Елена Борундел, Ласло Ботар, Лаура Флореа, Матей Гаспар, Дан Гелелету, Флорин Градинару, Габриела Гутеску, Диана Татяна Хария, Марсела Ларионеску, Флорин Михай, Луминита Николау, Виктория Караиман Пастуч, Флорентина Попеску, Джордже Поповичи, Кора Гиодиц Постелнику, Михаела Радиан, Маринела Раду, Василе Сарачи, Екатерина Шиваго, Кристина Турлеа. Художниците представят графики, живопис и декоративно изкуство.
Жанровото разнообразие на творбите, подбрани за тази изложба демонстрира съвременното визуално послание на румънските художниците, в унисон с европейските тенденции.
На откриването ще присъстват част от художниците от Букурещ.
Експозицията е открита до 14.05.2018 в Художествена галерия Добрич.

 

Дан Тудор Труица – представя изложбата