ИЗЛОЖБЕН КАЛЕНДАР 2018

 

                                   

 

ЗАЛА 1

ЗАЛА 2

ЗАЛА 5

ЯНУАРИ

Изложба на дружествата

Добрич - Силистра

Изложба на дружествата

Добрич - Силистра

 

Изложба „Дарения“ – от фонда на галерията

 

 

 

ФЕВРУАРИ

07.02 Изложба

 „Найден Петков - нежният класик“  

Изложба „Майстори на графичните техники – Любен Диманов, Михил Петков, Юлий Минчев и Симеон Венов“ – от фонда на галерията

Изложба на Жолт Сабоки „Унгарски крепости в карпатския басейн – Х–ХVIII век"

 

МАРТ

 

21. 02 Изложба на Иван Кирков – рисунка и гваш,

Гостува Галерия 8, Варна

 

 

21. 02 Изложба на Иван Кирков – рисунка и гваш,

Гостува Галерия 8, Варна

 

Изложба от фонда – жени художнички

 

 

АПРИЛ

 

26.04 – 15.05

Изложба „“Изкуството и ние днес“ – гостуват художници от Румъния

 

26.04-15.05

Изложба „“Изкуството и ние днес“ – гостуват художници от Румъния

 

 

 

18.04 – 30.04 Изложба живопис Коста Костов

 

МАЙ

 

 

 

17.05 – 29.05

Изложба на художници - педагози

 

ЮНИ

07.06.- 06.07 Национален конкурс Алианц България

07.06.- 06.07 Национален конкурс Алианц България

07.06.- 06.07 Национален конкурс Алианц България

ЮЛИ

11.07 – 11.08 Изложба живопис: Ан дьо Колбер и Елена Панайотова

11.07-11.08 Изложба живопис: Ан дьо Колбер и Елена Панайотова

 

 

АВГУСТ

 

 

28.08 Изложба – детски конкурс „Моето лято в галерията

 

07.08.

Изложба – живопис

 Здравко Тошев

 

СЕПТЕМВРИ

Вечер, посветена на 55 г. на ХГ

 

25.09 – 30.10 Българско изкуство от началото на 20 в до 1940 г.  гостува СГХГ

 

 

 

25.09 -30.10 Българско изкуство от началото на 20 в до 1940 г.  гостува СГХГ

 

Големите майстори и малките художници

 

Гостуваща фотоизложба

 

ОКТОМВРИ

Българско изкуство от началото на 20 в. до 1940 г.  гостува СГХГ

 

 

Българско изкуство от началото на 20 в. до 1940 г.  гостува СГХГ

 

 

Гостуваща фотоизложба

 

Изложба – живопис Галина Георгиева

 

Изложба, посветена на поета  Йордан Кръчмаров

 

 

НОЕМВРИ       

 

Изложба – живопис

Гинка Димова и Славко Славов

 

Изложба – живопис

Гинка Димова и Славко Славов

 

 

Изложба – живопис Галина Георгиева

 

ДЕКЕМВРИ

 

 

Изложба на Дружество на художниците

 

 

Изложба на Дружество на художниците

 

 

 

Забележка: Галерията си запазва правото за промени в изложбения календар!