ИЗЛОЖБА „НАЙДЕН ПЕТКОВ /1918 – 1989/ – НЕЖНИЯТ КЛАСИК“

На 07. 02. 2018 г. в Зала 1 на Художествена галерия – Добрич беше открита изложба на големия български художник. Тя представя 26 творби - живопис и рисунки от фонда, които са малка част от значимото му и многостранно творчество. С нея припомняме и отдаваме почит на творческото дело на този голям български художник. Те са рисувани в периода 1965 – 1981 г., като някои от тях са откупувани от Общите художествени изложби „Земята и хората“, които са откривани в Добрич и от самостоятелната му изложба в галерията през 1981 г.
Приятелите и колегите му описват Найден Петков като „дълбок, мъдър, надарен с тънката чувствителност на поет, съчетаващ артистичност и благородство, майсторство и човешко достойнство.“ Този аристократ на духа е свързан трайно с Добруджа и за това една част от живописните платна и рисунки в изложбата тематично са свързани с нашия край – добруджански полета, терени, балчишки пейзажи.
"...Н. Петков отдавна е заел мястото си сред класиците на съвременното българско изкуство. Времето само ще потвърждава непреходността на неговото творчество: високо професионално и общодостъпно, специфично българско и интернационално.
С тази изложба припомняме и отдаваме почит на този голям български художник" - каза Пенка Димитрова - гл. уредник в ХГ - Добрич при откриването на изложбата.