ПЛАКАТИСТЪТ НАСКО АТАНАСОВ НА ШЕЙСЕТ ГОДИНИ

На 06.11.2015 г. от 18,00 ч. в Художествена галерия Добрич се откри юбилейна изложба на художника Наско Атанасов. За него и творчеството му говори изкуствоведа Румен Серафимов, а кметът на гр. Добрич Йордан Йорданов му връчи приветствен адрес. Авторът е член на Съюза на българските художници. Участвал е в редица изложби и конкурси в България, Мексико, Белгия, Португалия, Италия, Франция, Чехия. През 1989 г. получава две поощрителни награди - на триеналето на политическия плакат в Казанлък и при участие в Москва . През 1995 г. взема първа награда на "Екозащита" в София, а през 2005 е на второ място в конкурса на телевизия BBT за знак "Борба с плагиатството". В настоящата експозиция, подготвена от автора, ще видим творби, правени през последните десет години, както и нови неща, подготвени специално за изложбата.

 

НАСКО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

Член на СБХ Секция ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

1955 - Роден в град Добрич (25.02)

1988 - Международно бианале АВТОМОБИЛЪТ & ОКОЛНАТА СРЕДА - София

1988 - ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА - София VIII Национална младежка изложба - София АВТОРСКИ ПЛАКАТ Арбат, Москва, Русия

1989 - Международно бианале АВТОМОБИЛЪТ & ОКОЛНАТА СРЕДА София ТРИЕНАЛЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАКАТ Казанлък

1990 - Обща художествена изложба ЕКОЛОГИЯ - София Международен конкурс за плакат ЗА ДА ИМА ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА - Русия VI Биенале на Българския театрален плакат - Димитровград I Международно Биенале на плаката - Мексико

1992,93 - ПРОЛЕТЕН САЛОН - София

1995 - Първа самостоятелна изложба АВТОРСКИ ПЛАКАТ & ЗАПАЗЕНА МАРКА - Добрич Изложба конкурс ЕКОЗАЩИТА София VI Европейско Биенале на Социалния плакат Монс, Белгия Изложба карикатура ХУМОРГРАФЕ - Порто / Португалия

1996 - Изложба БОРБА С УВРЕЖДАНИЯТА Галерия „Св. Св. Кирил и Методий” /Международна фондация - София под патронажа на Белгийското посолство

1997 - ИЗКУСТВО & БИТ - Есенни секционни изложби - София

1998 - ЕВРОДЕН’98 Изложба карикатура - Габрово ХУМОРГРАФЕ - Порто / Португалия ДИЗАЙН Национална изложба - София

1999 - Изложба карикатура UMORISTI A MAROSTIKA - Maростика, Италия ВЕСЕЛИ БАЛКАНИ Изложба карикатура - Габрово, Брюксел, Ню Йорк

2000 - 25та Нац. Изложба карикатура - София ИЗЛОЖБА 1/2000-Колеж ЖАК-КАРТИЕ-Шоуни / Франция ХУМОРФЕСТ-XI-Фолиньо / Италия Изложба карикатура UMORISTI A MAROSTIKA Маростика / Италия I Международен конкурс карикатура ПЛАЖЕН ХУМОР - Еспиньо / Португ. II ПОРТОКАРИКАТУРА Световен фестивал - Порто / Португалия

2001 - I Межународен фестивал IN VINO VERITAS - София III Международно Триенале на сценичния плакат - София Изложба карикатура UMORISTI A MAROSTIKA - Маростика / Италия ДИЗАЙН Нац. изложба - София

2002 - МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН - Бърно / Чехия

2003 - XXVIII Нац. карикатурна изложба - София

2004 - IV Международно Триенале на сценичния плакат - София ECHOS 1/2000-Колеж ЖАК-КАРТИЕ-Шоуни d’Amiens/ Франция

2005 - ДИЗАЙН Национална изложба - София II Самостоятелна изложба ПЛАКАТ & ЗАПАЗЕНА МАРКА & КАРИКАТУРА

2014 - ИЗЛОЖБА на Дружество на художниците - Плевен ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА - 50 години Дружество на художниците Добрич

2015 - ОХИ “Шипка” 6 - София ИЗЛОЖБА на Дружество на художниците - Силистра - Добрич ИЗЛОЖБА на Дружество на художниците - Добрич - Силистра

1989 - Поощрение от ТРИЕНАЛЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЛАКАТ - Казанлък Поощрение от ЗА ДА ИМА ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА - Москва / Русия

1995 - I Награда ЕКОЗАЩИТА - София

2005 - II място от конкурс на телевизия ББТ (Борба с плагиатството) - София