КАТАЛОГ ПЛЕНЕР “ХАРТИЯТА’96”

КАТАЛОГ ПЛЕНЕР “ХАРТИЯТА’96” /Арт Принт – Варна, 1997/. 30 стр. с репродукции,  на български и английски език.

Представени са 12 автора от България и Южна Корея. Каталогът е издаден с финансовата подкрепа на отдел Културен обмен Изток/Запад на Швейцарската фондация за култура Про ХелвецияPleinAirPaper’96.

PLEIN AIR PAPER ’96. /Art Print – Varna, 1997/. 30 p. with reproductions.