КАТАЛОГ ПЛЕНЕР “ХАРТИЯТА” – КРАНЕВО ’97/‘98

КАТАЛОГ ПЛЕНЕР “ХАРТИЯТА” – КРАНЕВО ’97/‘98 –  /Дизайн Теодор Ушев, 1998/, 24 стр. с репродукции, на български и английски език.

Представени са 20 автора от България, Беларус, Испания, Молдова, Швейцария и Франция, Каталогът е издаден с финансовата подкрепа на отдел Изток/Запад на Швейцарската фондация за култура Про Хелвеция

PAPER PLAIN - AIR – KRANEVO - ’97/‘98. /Design Theodor Ushev, 1998/. 24 p. with reproductions.