Каталог “Хартията” Кранево’99

 Каталог “Хартията” Кранево’99
- 12 отд. л., репродукции в папка, на български и английски език.

 Представени са 11 автора от България, Беларус и Македония, Каталогът е издаден с финансовата подкрепа на отдел Изток/Запад на Швейцарската фондация за култура Про Хелвеция.

Paper Plain Аir Kranevo ’99. /1999/.12 sheets of paper with reproductions in a portfolio.