Каталог Балкански симпозиум "Хартията 2002"

Каталог Балкански симпозиум "Хартията 2002" – Paper 2002 Balkan Symposium, 2002/. 32 стр. с репродукции, на български и английски език;

Представя 15 художника от България, Босна и Херцеговина, Македония, Румъния и Испания. Каталогът е издаден с финансовата подкрепа на KulturKontaktAustria

PAPER 2002 BALKAN SYMPOSIUM. /2002/.32 p. with reproductions.

Both names of the town – Dobrich and Tolbuhin are given because from 1949 until 1990 the town of Dobrich has the name Tolbuhin and since September 19, 1990 the old name is given back to the town.