История на Художествена галерия - Добрич

История на Художествена галерия - Добрич

автор Мария Паскалева, 2003 г., 95 стр. Изданието е посветено на 40 годишнината от създаването на Галерията. Съдържа статии за размитието на изобразителното изкуство в Добруджа от Освобождението до края на ХХ в., създаването и дейността на галерията.

Към основния текст са приложени материали, подготвени от екипа на галерията - кратки биографични справки на директори, уредници и екскурзоводи, работили в галерията, таблици за нарастването на фонда и други справочни материали.

Снимков материали от Държавен архив - Добрич и архив на ХГ.

Изданието е осъществено с подкрепата на Общински фонд "Култура" - Добрич.