Сборник Добруджа в изобразителното изкуство

Сборник Добруджа в изобразителното изкуство
 
– доклади от научна конференция 16, 17 октомври 2006 г., 27 автора: Евелина Ханджиева, Мария Михова – Паскалева, Мариана Иванова, Тодор Нинов, Вяра Панайотова, Тотю Тотев, Владимир Димитров, Маринела Вушева, Маргарита Кузова, Красимира Коева, Милена Георгиева, Николай Бошев,  Пламена Димитрова – Рачева, Иван Кънчев, Силвия Буюклиева, Елисавета Сидерова, Ана Венкова, Кремена Митева, Катерина Гаджева, Диана Вайкова, Анна Янева, Румяна Александрова, Свилен Стефанов, Йордан Кисьов, Христина Панайотава, Галина Димова, Елена Великова; 303 стр., 2007 г., 100 цветни репродукции. Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд „Култура”. Цена 15.00 лв.

Добруджанското културно наследство е разработвано в трудовете на историци, но в областта на изобразителното изкуство е първи опит за теоретично изследване на художествената памет на този край.Съдържа публикацииза не толкова известни, но  интересни художници, за събития от миналото и настоящето, представени са галерии от региона,  движими и недвижими паметници на културата.