Страници от архива на Художествена галерия - Добрич

Страници от архива на Художествена галерия - Добрич – статии, изкуствоведски анализи, слова за откриване на изложби, снимков материал;  215 стр. Изданието е подготвено по повод 45 години от създаването на Художествена галерия – Добрич/ХГ/. Галерията в Добрич е реализирала разговори с известни художници, конференции и откриване на изложби с участието на изкуствоведите Кирил Кръстев, Атанас Божков, Максимилиян Киров, Атанас Нейков и др., чиито материали не са публикувани – някои от тях се съхраняват във вид на аудио и видеозаписи в архива на ХГ и са ценни документи за последните десетилетия. В изданието са включени текстовете от непубликувани интервюта с Бронка Гюрова – художничка, която заедно със съпруга си Елиезер Алшех е била една от значимите фигури на изкуството в периода 30-40-те години и чийто творчески живот по-късно преминава  в Аржентина, с Магда Абазова една от художниците новатори; спомени за Димитър Арнаудов – художник и теоретик, Никола М. Даскалов, Любен Диманов и др. чиито изложби са събития както за Добрич, така и за страната. Публикувани са изследвания и факти за добруджански художници като Петър Дачев, Христо Каварналиев, Георги Урумов, Атанас Павлов Попов, Господин Желязков и др., както и материали от архива за автори, чиито творби са основополагащи за развитието на българското изобразително изкуство и ценност за галерията в Добрич.