Отдели

АЛДЖАБАРИ

Али Алджабари

Роден на 01.07.1962 г. в град Дийкар, Ирак. Завършва /1991/ ВТУ “Св. св. Кирил и Митодий”, специалност графика при проф. Н. Хаджитанев и доц. Хр. Цацинов.