Отдели

АНЕВА

Вихра Анева

Родена на 12. 03.1954 г. в София. Завършва /1978/ ХА - София, специалност стенопис.