Отдели

АТАНАСОВ

Георги Димитров Атанасов

Роден на 16.12.1954 г. в гр. Добрич. Завършва /1982/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, специалност  графика при проф. Н. Хаджитанев.