Отдели

АТАНАСОВА

Сидония Илиева Атанасова

Родена на 21.03.1909 г.  в гр. Враца, починала 1994г. Завършва /1936/ ХА - София., специалност - декоративно изкуство при проф. Н. Кожухаров и факултативно учи графика при проф. В. Захариев. Член на дружеството на независимите художници.