следваща предишна

Найден Петков

Слънчогледова нива

  • Найден Петков
  • Генко Генков
  • Дечко Узунов
  • Ванко Урумов
  • Владимир Димитров - Майстора
  • Бенчо Обрешков
  • Георги Баев
  • Никола М. Даскалов
  • Александър Петров
  • Михалис Гарудис

новини и събития

RSS емисия 25.06.2019
Допуснати до събеседване кандидати за длъжността “Екскурзовод“
Допуснати до събеседване кандидати за длъжността “Екскурзовод“ в Художествена галерия град Добрич Днес, 25.06.2019 г. в 9.30 ч., съгласно Заповед № РД-06-16/04.06.2019 г. на директора на Художествена галерия град Добрич се събра комисия в състав: Председател: Златинка Димитрова Георгиева – главен счетоводител и ЧР и членове: 1. Недко Василев Недков- директор 2. Пенка Христова Димитрова- главен уредник и председател на СС „Подкрепа“ в ХГ Комисията проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за обявеното свободно работно място за длъжността „ Екскурзовод“. Комисията констатира следното: По реда на постъпване на заявленията за участие са подадени от: 1. Стоянка Димова Костадинова След като разгледа подадените документи за кандидатстване и тяхното съотвествие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши: Допуснати кандидати до събеседване, по реда на постъпване на заявленията: 1. Стоянка Димова Костадинова Допуснатият кандидат ще бъде информиран за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 28.06.2019 г. в 9.30 ч. в Художествена галерия град Добрич.

виж повече